• Kaple pod vrcholem Javoru

     

Kaple pod vrcholem Javoru

O zřízení kaple na Javoru usiloval již v roce 1769 Johann Georg von Hafenbrädl (1726–1786). První dřevěná kaple však byla na vrcholu Velkého Javoru postavena až o 37 let později, v létě roku 1806.  Zimy na Javoru byly pro kapli velmi náročné a během 150 let bylo nutno malou stavbu čtyřikrát opravit.

Poslední kaple však již byla postavena z lámaného kamene a kolem roku 1880 byla obklopena nepříliš vzhlednou krytou přístavbou, protože byla příliš malá na nápor poutníků, kteří proudili z Bavorska i Čech ke zdejšími obrázku Madony.

Tuto ochrannou přístavbu strhla podzimní bouře. 26. srpna 1906 se slavilo 100. výročí kaple. Konec 1. světové války zastihl kapli na Javoru zborcenou do podoby zchátralých zbytků. S ní zmizela na celá desetiletí i oblíbená Javorská pouť.

Až do roku 1957 trvalo, než byla kaple na vrcholu Javoru konečně opět postavena. Finance poskytl majitel panství na Javoru, kníže Friedrich Wilhelm von Hohenzollern (1924–2010) a kaple byla vysvěcena 25. srpna 1957 a zasvěcena Panně Marii. Uvnitř kaple stojí na malém oltářním stole vápencová soška Madony, dárek kněžny Margarity von Hohenzollern (1932–1996).

Teprve v roce 1965 znovu po 50 letech ožila více než 150letá tradice Javorské pouti, která se od té doby pravidelně koná předposlední neděli v srpnu.

V roce 2015, tedy po 58 letech, provedla společnost ARBER-BERGBAHN generální opravu kaple a také umístila do malé zvoničky zvon z evangelického kostela v Bavorské Železné Rudě. Tato kaple s šindelovou krytinou nabízí díky svému přístřešku ochranu před nepřízní počasí při bohoslužbách a obřadech.