Flora a Fauna

Flora

Vrchol Velkého Javoru dosahuje coby nejvyšší bod celého příhraničního pohoří na pomezí Bavorska a Čech hranici lesa. I takové druhy stromů, jako je smrk a jeřáb, se v této nadmořské výšce vyskytují již jen ojediněle. Plošný porost tvoří oproti tomu kosodřevina. Mezi rostlinami najdeme zvláštní druhy, které se přizpůsobily extrémním klimatickým a půdním podmínkám (chlad, kamenitá půda chudá na živiny).

Velký Javor byl navíc až do konce poslední doby ledové před přibližně 10 000 lety pokrytý ledem. Z této doby se na vrcholu Javoru dochovaly četné vzácné rostlinné druhy (takzvané „pozůstatky doby ledové“). Za klimatických podmínek doby poledové se však již nemohly dále rozšiřovat. Jedná se proto o vzácné a ohrožené druhy!

Fauna

Ve vrcholové oblasti mají návštěvníci často to štěstí, že mohou obdivovat vzácné živočišné druhy. Pěvuška podhorní (Prunella collaris) patří k obyvatelům vrcholu Javoru ještě z doby ledové a také hnízdění několika párů lindušky horské (Anthus spinoletta) ve vrcholové oblasti a výskyt datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) nebo sokola stěhovavého (Falco peregrinus) ještě zvyšuje zajímavost Velkého Javoru v rámci Bavorského lesa.

Kromě těchto vzácných druhů ptáků nalezli v oblasti javoru své útočiště také rysové a tetřevi.

Příslušníci Javorské hlídky (Arber-Ranger)

Starají se a hlídají vrcholovou oblast, poskytují na místě informace o zvláštnostech vrcholového plató a kontrolují, zda se návštěvníci chovají ekologicky. Při přírodovědných procházkách s Javorskými hlídkami se účastníci dozvědí zajímavé informace o přírodě a krajině. Vedoucími hlídek jsou pánové Stefan Beywl a Paul Kraus, kterým pomáhají hlídky Přírodního parku Bavorský les a Přírodního parku Horní Bavorský les.

Vrcholem Vaší návštěvy na Velkém Javoru může být procházka s hlídkou. Podíváte se nejen do zákulisí společnosti ARBER-BERGBAHN, ale objevíte a dozvíte se mnoho informací o přírodě kolem „Krále Bavorského lesa“.