Privacybeleid

Privacyverklaring van Vorstelijke Hohenzollern ARBER BERGBAHNEN e.K.


De Vorstelijke Hohenzollern ARBER BERGBAHNEN e.K. - hierna "Arber" genoemd - beheert haar websites op basis van de volgende gereglementeerde principes:
Arber verbindt zich ertoe om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en streeft ernaar de principes van de gegevensreductie en de gegevensminimalisatie na te leven.

1. Verklarende woordenlijst

"Persoonlijke" gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, dit omvat in het bijzonder de naam en het adres en de gebruikersnaam, het wachtwoord en het IP-adres.
Onder het "verzamelen" van gegevens wordt de verzameling van gegevens verstaan.
"Verwerken“ betekent het bewaren, veranderen, doorsturen, vergrendelen en verwijderen van gegevens.
Onder het begrip "gebruik" verstaat men elk verder gebruik dat niet onder de verwerking valt.

2. Verzameling en verwerking van gegevens

a) Contractuele relatie
In het kader van de contractuele relatie tussen ARBER en de klant worden de persoonlijke gegevens die door de klant worden ingevoerd, verzameld en verwerkt.
b) Nieuwsbrief
Bij het inschrijven op de nieuwsbrief wordt voor de afhandeling van deze inschrijving, het e-mailadres verplicht verzameld en verwerkt. De opgave van verdere persoonlijke gegevens is niet nodig voor de inschrijving op de nieuwsbrief.

c) Klantgegevens
In het kader van het account worden gegevens van de klant verzameld en verwerkt. In het bijzonder wordt de aankoopactiviteit van de klant opgeslagen, zodat hij deze op elk moment kan inzien.

d) Cookies
Op deze website worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en bewaard. Uit deze gegevens worden gebruikersprofielen gemaakt onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de browser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De op deze manier verzamelde gegevens worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, niet gebruikt om bezoekers te identificeren op deze website en zullen niet worden samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment worden herroepen tegenover ARBER, met onmiddellijke ingang en voor de toekomst.

e) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internet analysedienst van Google Inc. ("Google“). Google Analytics maakt gebruik van. "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Aangezien wij de anonymisering van uw IP-adres op deze website geactiveerd hebben, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten die bij de Europese Economische Ruimte zijn aangesloten, vooraf ingekort. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar verkort. Google zal, in onze opdracht, deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons op de hoogte te houden over andere diensten, gerelateerd aan het website- en het internetgebruik. De in het kader van Google Analytics door uw browser bezorgde IP-adres, kan niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle mogelijkheden van deze website volledig te kunnen gebruiken. U kunt ook het bewaren van de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (inc. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door de respectievelijke browser-plug-in op tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren.
f) Facebook plug-in "Vind ik leuk“
Op deze website, werd de Facebook plug-in "vind ik leuk" opgenomen. U kunt deze herkennen aan het blauwe Facebook-logo en de "vind ik leuk"-knop ernaast. De plug-in wordt beheerd door Facebook Ierland Limited, Hanover Reach, 5-7 van Hannover Quay, Dublin 2 Ierland, vertegenwoordigd door bestuurders Marc Andreessen, Jim Breyer, Donald Graham, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, en is direct verbonden met de servers van Facebook. Een overdracht van gegevens naar de exploitant van de website vindt niet plaats.
Zodra u de plug-in ziet, verzamelt, gebruikt en stuurt deze - onafhankelijk van deze website - gegevens door naar Facebook voor zover en voor het doel vermeld in het privacybeleid van Facebook onderhttp://www.facebook.com/policy.php  (o.a. de informatie dat en wanneer u deze website bezocht heeft). Als u de plug-in actief gebruikt (bijv. door te klikken op "vind ik leuk"), wordt ook deze informatie aan Facebook doorgegeven en daar gebruikt.
De aard, de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, zal afhangen van het feit of u al dan niet geregistreerd bent bij Facebook en/of ingelogd bent. Een toewijzing van gegevens aan uw Facebook-account is echter alleen mogelijk als u op dat moment bent aangemeld bij Facebook. Dit betekent dat u voorafgaand aan een bezoek aan deze website moet uitloggen bij Facebook, als u een toewijzing aan uw Facebook-profiel wenst te voorkomen. Facebook verwerkt de verzamelde gegevens, indien nodig, ook in derde landen, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook.
De belangrijkste vragen over het privacybeleid van de plug-ins werd samengevat op www.facebook.com/help.php.

3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

a) Eigen gebruik
Persoonlijke gegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld, worden voor de afwerking en het voldoen aan de overeenkomst gebruikt voor de technische administratie.

b) Account
Het account dient voor de klanten ter controle van zijn koopactiviteiten, voor het beheer van zijn account en zijn persoonlijke instellingen.

c) Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen als dit nodig is om de opdracht te vervullen, om boekhoudkundige redenen of wanneer de klant voorafgaand hiermee heeft ingestemd.  

d) Overige openbaarmaking
Een overdracht van de gegevens wordt uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, of op verzoek van overheden, rechtbanken en de belastingdienst of een vordering van een derde partij wegens een mogelijke schending van de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, handelsmerken en andere bijkomende auteursrechten) gedragen door een IP-eigenaar.

4. E-mail nieuwsbrief
De klant krijgt alleen een nieuwsbrief via e-mail, wanneer hij voorafgaand uitdrukkelijk heeft ingestemd met de ontvangst. De nieuwsbrief kan op elk moment worden geannuleerd, via de link aan het einde van elke nieuwsbrief.

5. Wissen van de opgeslagen gegevens, informatie, blokkeren en herroeping, aanspreekpartner

a) Wissen, blokkeren na de beëindiging van het contract
Met de beëindiging van de overeenkomst of beëindiging van ander gebruik, worden de persoonlijke gegevens van klanten onmiddellijk verwijderd, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de verdere afhandeling van de overeenkomst. Op de plaats van de annulering treedt een blokkering op als er juridische, wettelijke of contractuele bewaartermijnen bestaan.

b) Intrekking van de toestemming
De klant kan, te allen tijde, zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens intrekken, met werking voor de toekomst . Hiervoor volstaat het versturen van een e-mail naar arber@hohenzollern.com. Houd in dit geval rekening met de toelichting bij annulering op grond van nr. 5 a).

c) Recht op informatie, rectificatie, het blokkeren of wissen
Volgens de Federale Wet op Bescherming van de Persoonsgegevens, heeft de klant recht op informatie over de opgeslagen gegevens over zijn persoon, m.a.w.het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.
d) Aanspreekpartner
Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens evenals voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens is de contactpersoon
Vorstelijke Hohenzollern ARBER-BERGBAHN e.K.
Dalstation Arber
94252 Bayerisch Eisenstein

Betriebsleiter: Thomas Liebl

Tel.:    +49 (0) 9925 9414-0
Fax: +49 (0) 99259414-40

E-mail:     arber@hohenzollern.com
Internet:    www.arber.de

6.  Wijziging van het privacybeleid
Indien ARBER het privacybeleid wijzigt, dan wordt dit kenbaar gemaakt op de startpagina en geregistreerde klanten ontvangen hierover een e-mail.

Stand: 25-11-2015