Flora en Fauna

Flora

De top van de Große Arber levert het hoogste overzicht over de woudgrens, van het hele Beiers-Boheemse grensgebergte. Zelfs boomsoorten zoals de spar en lijsterbes komen op deze hoogte slechts sporadisch voor. Dennen zijn daarentegen heel talrijk aanwezig. Onder de planten hebben zich specialisten verzameld, die zijn aangepast aan de extreme klimaat- en bodemomstandigheden (koude, steenachtig, arm aan voedingsstoffen).

Bovendien werd de Große Arber tot het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, bedekt met ijs. Talrijke zeldzame plantensoorten (zogenaamde "glaciale relikwieën") uit deze periode, kunnen op de top van de Arber bewonderd worden. Onder de klimatologische omstandigheden van de post-ijstijd, konden ze zich echter niet verder verspreiden. Daarom zijn ze zeldzaam en met uitsterven bedreigd!

Fauna

In het gebied op de top kan men soms zeldzame diersoorten bewonderen. De Alpenheggenmus behoort tot de relieken uit de ijstijd van het top plateau van de Arber, ook de broedpopulatie van enkele bergpieperparen op de top en de drieteenspecht en de slechtvalk, maken de Große Arber tot een nog meer interessante berg in het Bayerischen Wald.

Afgezien van deze zeldzame vogels, vinden ook lynxen en auerhoenen een toevluchtsoord in het Arbergebied.

De Arber-rangers

Zij houden toezicht op en bewaken het gebied van de top, geven on-site informatie over de bijzonderheden van het top plateau en wijzen de bezoekers erop dat ze rekening moeten houden met het milieu. Tijdens de natuurkundige gesprekken met de Arber-rangers, komen de deelnemers interessante feiten over de natuur en het landschap te weten. Hoofdrangers zijn de heren Stefan Beywl en Paul Kraus, zij worden ondersteund door de natuurpark-rangers van het Bayerischen Wald en het Oberer Bayerischer Wald.

Als bijzonder hoogtepunt kan u op de Große Arber een natuur- en rangeruitstap boeken. U neemt niet alleen een kijkje achter de schermen van de ARBER-BERGBAHN, maar ontdekt en leert veel over het natuurlandschap rondom de "koning van het Bayerischen Wald".