De Arberkapel

De geschiedenis van de Arberkapel sinds 1806

Reeds in het jaar 1769 streeft Johann Georg van Hafenbrädl (1726-1786) naar de bouw van een kapel op de Arber. Maar pas 37 jaar later, in de zomer van het jaar 1806, wordt er op de top van de Großen Arber een eerste houten kapel gebouwd. De kapel op de Arber zag tijdens de winter zo hard af, dat het kleine gebouw gedurende een periode van 150 jaar viermaal vernieuwd moest worden.

Maar de laatste kapel werd in baksteen opgetrokken en rond het jaar 1880 met dakpannen bedekt, door mooie schuren omsloten, omdat het te klein is geworden voor de toevloed van de pelgrims, die uit Bayern en Böhmen op bedevaart komen naar het daar opgestelde Madonnabeeld. Deze beschermende schuren werden door een herfststorm verwoest.

Op 26 augustus 1906 werd het 100-jarige bestaan van de kapel gevierd. Als de 1ste Wereldoorlog voorbij is, is al wat er van de Aberkapel overblijft een puinhoop. Met de Arberkapel zal ook de populaire Arber kerkwijding gedurende tientallen jaren verdwijnen.

De Arberklok hing van 1975 tot 2015 in het evangelische "huis van de ontmoeting“ in Bayerisch Eisenstein. Na de sluiting van dit godsdienstige oord, vindt ze op de top van de Arber in de Arberkapel een nieuwe, waardige thuis. De klok draagt het volgende opschrift:  "Ik ben met u, spreekt de Heer, om u te helpen en u te redden." Mag de onlangs gerenoveerde Arberkapel met de nieuwe klok ook een teken zijn van de oecumenische verbondenheid van alle christenen.

Tot 1957 zal het duren, alvorens er terug een kapel op de top van de Arber gebouwd wordt. Het is een fundament van de grootgrondbezitters op de Arber, de vorst Friedrich Wilhelm von Hohenzollern (1924 - 2010), dat op 25 augustus 1957 door de heilige Maria gewijd werd.
Een uit kalksteen vervaardigde madonna, een geschenk van de vorstin Margarita von Hohenzollern (1932 - 1996), staat op het kleine altaar binnenin de kapel.

Pas in het jaar 1965 leeft de meer dan 150 jaar oude traditie van Arber kerkwijding sinds 50 jaar weer op en wordt sindsdien regelmatig gehouden op de voorlaatste zondag in augustus.

In het jaar 2015, dus na 58 jaar werd de kapel van de ARBER-BERGBAHN gerenoveerd en uitgerust met een klok uit de evangelische kerk in Bayerisch Eisenstein. Deze met dakspanen beklede kapel biedt met het afdak ook een bescherming tegen het weer voor religieuze diensten en gebeden.