Kaple na Javoru

Historie kaple na Javoru od roku 1806

Už v roce 1769 usiloval o zřízení kaple na Javoru Johann Georg von Hafenbrädl (1726–1786). Avšak první dřevěná kaple byla na vrcholu Velkého Javoru postavena až o 37 let později. Zimy na Javoru se na kapli natolik podepsaly, že tato malá stavba musela být během 150 let čtyřikrát obnovena.

Poslední kaple však již byla zděná, z lomového kamene a kolem roku 1880 byla obehnána cihelnými, ne zrovna vzhlednými humny, protože již nestačila náporu poutníků, kteří putovali z Bavorska a Čech k vystavenému obrázku Madony. Tuto ochrannou stavbu zničila jedna podzimní bouře.

26. srpna 1906 se slavilo 100. výročí existence kaple. Konec první světové války zastihl kapli na Javoru zřícenou v bídné zbytky. S kaplí zmizelo na několik desetiletí i oblíbené javorské posvícení.

Zvon z Javoru visel v letech 1975 až 2015 v evangelickém „Domě setkání“ v Bavorské Železné Rudě. Po uzavření tohoto místa pro bohoslužby našel nový důstojný domov na vrcholu Javoru v kapli. Na zvonu je tento nápis:  „Jsem s tebou, řekl Pán, pomohu ti a zachráním tě.“ Kéž by nově zrenovovaná kaple na Javoru s novým zvonem byla také symbolem ekumenického spojení všech křesťanů.

Trvalo až do roku 1957, než byla na vrcholu Javoru opět zbudována kaple. Ta byla vystavěna z podpory vlastníka půdy na Javoru, knížete Friedricha Wilhelma von Hohenzollerna (1924–2010) a 25. srpna 1957 byla zasvěcena Panně Marii.
Na malém oltáři uvnitř kaple stojí vápencová soška Madony, dar kněžny Margarity von Hohenzollern (1932–1996).

Teprve v roce 1965 ožila opět po 50 letech 150letá tradice Javorského posvícení a od té doby se tato událost pravidelně koná předposlední neděli v srpnu.

V roce 2015, tedy po 58 letech, provedla společnost ARBER-BERGBAHN generální opravu kaple a do malé zvoničky přenesla zvon z evangelického kostela v Bavorské Železné Rudě. Tato kaple se šindelovou střechou a přístřeškem poskytuje při bohoslužbách a pobožnostech ochranu před nepřízní počasí.