• Tvorba hodnot pro region

     

Data, fakta a souvislosti

Lanovky jsou pro výběr místa dovolené či výletu velmi důležité.
Není-li v regionu lanovka, navštíví jej výrazně méně hostů. Lanovky jsou v létě i v zimě opravdovými „tahouny“ a motory pro ekonomický rozvoj celých regionů. Přímo či nepřímo vytvářejí pracovní místa i tvorbu hodnot.

Rozhodující roli přitom hraje především cestování v zimě, jak uvádí studie společnosti dwif Consulting, která se podrobně zabývala cestovním ruchem v Bavorsku. Její cíle: Na základě čtyř příkladů ukázat, jakých pozitivních efektů dosahují lanovky pro obce a regiony a tyto efekty také konkrétně posoudit.

Na lanovky se nabalí mnoho dalších věcí. Vždy výrazně ovlivňují celý region a jsou zdrojem důležitých impulsů:

lanovka financuje přímo ze svých příjmů mzdy a platy svých zaměstnanců a rovněž nepřímo další věcné úkony a poskytování služeb (řemeslníci, topný olej atd.).
Region pak díky lanovce může čerpat další výhody, protože návštěvníci zde platí za další služby: přímo jsou to výdaje na místě (ubytování, suvenýry, lyžařské školy) a nepřímo i všichni další, kdo pro ně pracují (stavební firmy, banky, daňoví poradci).
Díky rozmanitému propojení tak vznikají příjmy a jistá pracovní místa. A navíc: Díky dalším výdajům návštěvníků lanovek (zde hrají velkou roli i jednodenní výlety) jsou pozitivní účinky na příjmy a obraz v regionu vždy výrazně větší než u samotného provozovatele lanovky.

 

 

Jak se hodnoty násobí

Mezi 40 % a 52 % příjmů z cestovního ruchu má podle studie dwif v přímou nebo nepřímou souvislost s lanovkou.
Lanovky mají vysokou nepřímou rentabilitu. Průzkum čtyř příkladů dokládá následující:
Mzdy a platy ve výši 1000 € u lanovky vytvoří v regionu příjem ve výši:

 

  • 3600 € v oblasti Berchtesgadenu – 1 pracovní místo u lanovky znamená 3,6 v regionu
  • 4100 € v oblasti Werdenfelsenu – 1 pracovní místo u lanovky znamená 4,1 v regionu
  • 6200 € v oblasti Oberallgäu – 1 pracovní místo u lanovky znamená 6,2 v regionu
  • 7800 € v oblasti Velkého Javoru – 1 pracovní místo u lanovky znamená 7,8 v regionu

Ze studie rovněž vyplynulo: To, zda v místě funguje lanovka, je hlavním faktorem pro výběr cíle pro dovolenou či výlet. Důsledek: Bez atraktivní lanovky výrazně méně návštěvníků a tím také výrazně menší příjem a méně pracovních míst.
Studie společnosti dwif o zimním cestovním ruchu v Bavorsku a vytváření hodnot prostřednictvím lanovek jako dokument ve formátu PDF (27 KB) ke stažení.