Tvorba hodnot pro region

Data, fakta a souvislosti

Lanovky jsou rozhodující pro výběr místa dovolené nebo výletu.
Bez lanovky přijede výrazně méně návštěvníků. Lanovky jsou v létě i v zimě hnacím motorem pro ekonomický rozvoj celého regionu. Přímo i nepřímo vytvářejí pracovní příležitosti a hodnoty.
Rozhodující roli přitom hraje především zimní cestovní ruch, jak ukazují výsledky studie dwif Consulting, která se podrobně zabývala cestovním ruchem v Bavorsku. Její cíle: Na základě čtyř příkladů ukázat, jakých pozitivních účinků dosáhnou lanovky pro obce a regiony a konkrétně tyto účinky vyhodnotit. 

Když se spustí lanovky, je s tím spojená spousta dalších věcí. Lanovky neustále výrazně ovlivňují celý region a jsou zdrojem důležitých impulzů:

Lanovka financuje přímo ze svých příjmů mzdy a platy svých zaměstnanců a nepřímo také nepeněžitá plnění a služby (řemeslníky, topný olej atd.).
Region má z lanovky užitek v podobě četných dalších výdajů návštěvníků: Přímo prostřednictvím jejich výdajů na místě (nocleh, suvenýry, lyžařské školy) a nepřímo prostřednictvím všech, kteří zde pracují (stavební podniky, banky, daňoví poradci).
Díky mnohačetným propojením tak vznikají příjmy a jisté pracovní pozice. A navíc: Díky dalším výdajům návštěvníků lanovek (zde hrají velkou roli i jednodenní výlety) jsou pozitivní účinky na příjmy a obraty v regionu vždy výrazně vyšší než u samotné společnosti provozující lanovku.
Jak se hodnoty násobí
Mezi 40 % a 52 % příjmů z cestovního ruchu souvisí podle studie dwif přímo nebo nepřímo s lanovkou.
Lanovky mají vysokou rentabilitu, což při průzkumu čtyř příkladů znamená:
1 000 eur mezd a platů na lanovce vytvoří v regionu příjem ve výši:

  • 3 600 eur v oblasti Berchtesgadenu – 1 pracovní pozice na lanovce znamená 3,6 v regionu
  • 4 100 eur v oblasti Werdenfelsenu – 1 pracovní pozice na lanovce znamená 4,1 v regionu
  • 6 200 eur v oblasti Oberallgäu – 1 pracovní pozice na lanovce znamená 6,2 v regionu
  • 7 800 eur v oblasti ArberLandu – 1 pracovní pozice na lanovce znamená 7,8 v regionu

Ze studie rovněž vyplynulo: Existence lanovky je základním faktorem pro výběr cíle dovolené nebo výletu. Důsledek: Bez atraktivní lanovky je výrazně méně návštěvníků a tím také výrazně méně příjmů a pracovních pozic.
Studie dwif „Zimní cestovní ruch v Bavorsku a tvorba hodnot prostřednictvím lanovek“ (v orig. „Wintertourismus in Bayern und die Wertschöpfung durch Bergbahnen“ jako PDF soubor (27 KB) ke stažení .