• Tvorba hodnot pro region

     

Data, fakta a souvislosti

Lanovky jsou pro výběr místa dovolené či výletu velmi důležité.
Není-li v regionu lanovka, navštíví jej výrazně méně hostů. Lanovky jsou v létě i v zimě opravdovými „tahouny“ a motory pro ekonomický rozvoj celých regionů. Přímo či nepřímo vytvářejí pracovní místa i tvorbu hodnot.

Rozhodující roli přitom hraje především cestování v zimě, jak uvádí studie společnosti dwif Consulting, která se podrobně zabývala cestovním ruchem v Bavorsku. Její cíle: Na základě čtyř příkladů ukázat, jakých pozitivních efektů dosahují lanovky pro obce a regiony a tyto efekty také konkrétně posoudit.

Na lanovky se nabalí mnoho dalších věcí. Vždy výrazně ovlivňují celý region a jsou zdrojem důležitých impulsů:

lanovka financuje přímo ze svých příjmů mzdy a platy svých zaměstnanců a rovněž nepřímo další věcné úkony a poskytování služeb (řemeslníci, topný olej atd.).
Region pak díky lanovce může čerpat další výhody, protože návštěvníci zde platí za další služby: přímo jsou to výdaje na místě (ubytování, suvenýry, lyžařské školy) a nepřímo i všichni další, kdo pro ně pracují (stavební firmy, banky, daňoví poradci).
Díky rozmanitému propojení tak vznikají příjmy a jistá pracovní místa. A navíc: Díky dalším výdajům návštěvníků lanovek (zde hrají velkou roli i jednodenní výlety) jsou pozitivní účinky na příjmy a obraz v regionu vždy výrazně větší než u samotného provozovatele lanovky.

 

 

Jak se hodnoty násobí

Mezi 40 % a 52 % příjmů z cestovního ruchu má podle studie dwif v přímou nebo nepřímou souvislost s lanovkou.
Lanovky mají vysokou nepřímou rentabilitu. Průzkum čtyř příkladů dokládá následující:
Mzdy a platy ve výši 1000 € u lanovky vytvoří v regionu příjem ve výši:

 

  • 3600 € v oblasti Berchtesgadenu – 1 pracovní místo u lanovky znamená 3,6 v regionu
  • 4100 € v oblasti Werdenfelsenu – 1 pracovní místo u lanovky znamená 4,1 v regionu
  • 6200 € v oblasti Oberallgäu – 1 pracovní místo u lanovky znamená 6,2 v regionu
  • 7800 € v oblasti Velkého Javoru – 1 pracovní místo u lanovky znamená 7,8 v regionu

Ze studie rovněž vyplynulo: To, zda v místě funguje lanovka, je hlavním faktorem pro výběr cíle pro dovolenou či výlet. Důsledek: Bez atraktivní lanovky výrazně méně návštěvníků a tím také výrazně menší příjem a méně pracovních míst.
Studie společnosti dwif o zimním cestovním ruchu v Bavorsku a vytváření hodnot prostřednictvím lanovek jako dokument ve formátu PDF (27 KB) ke stažení.

Wenn Seilbahnen starten, ziehen sie viele mit.
Stets prägen sie die ganze Region und geben wichtige Impulse

Die Seilbahn finanziert direkt aus ihren Einnahmen Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter sowie indirekt Sach- und Dienstleistungen (Handwerker, Heizöl etc.).

Die Region profitiert von der Seilbahn durch zahl­reiche Zusatzausgaben der Gäste: Direkt durch deren Ausgaben vor Ort (Übernachtung, Souvenirs, Skischulen) und indirekt durch alle, die hier zu­arbei­ten (Baugewerbe, Banken, Steuerberater).

Durch vielfältige Verflechtungen entstehen so Ein­kommen und sichere Arbeitsplätze. Und: Dank der zusätzlichen Ausgaben der Seilbahngäste (hier spie­len auch Tagesausflüge eine große Rolle) sind die positiven Einkommens- und Umsatzeffekte in der Region stets deutlich größer als beim Seilbahn­unternehmen selbst.

Wie sich die Werte multiplizieren

Zwischen 40 % und 52 % des Einkommens aus dem Tourismus stehen, so die dwif-Studie, direkt oder indirekt in Zusammenhang mit einer Seilbahn. Seil­bahnen haben eine hohe Umwegrentabilität. Das heißt, untersucht an vier Beispielen –

1.000 € Löhne und Gehälter bei der Seilbahn schaf­fen in der Region ein Einkommen von:

  • 3.600 € im Berchtesgadener Land – 1 Ar­beits­platz Seilbahn bedeutet 3,6 in der Region
  • 4.100 € im Werdenfelser Land – 1 Arbeitsplatz Seilbahn bedeutet 4,1 in der Region
  • 6.200 € im Oberallgäu – 1 Arbeitsplatz Seil­bahn bedeutet 6,2 in der Region
  • 7.800 € im ArberLand – 1 Arbeitsplatz Seil­bahn bedeutet 7,8 in der Region

Die Studie ergab auch: Die Existenz einer Seilbahn ist der zentrale Faktor für die Wahl des Urlaubs- oder Ausflugszieles. Die Konsequenz: Ohne attraktive Seilbahn wesentlich weniger Gäste und somit auch deutlich weniger Einkommen und Arbeitsplätze.

Die dwif-Studie Wintertourismus in Bayern und die Wertschöpfung durch Bergbahnen als PDF-Dokument (27 KB) zum Download.