Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Fürstlich Hohenzollernsche ARBER BERGBAHNEN e.K.


Společnost Fürstlich Hohenzollernsche ARBER BERGBAHNEN e.K. – dále „Arber“ – provozuje své webové stránky podle zásad, které upravují následující ustanovení:
Společnost Arber se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu osobních údajů a usiluje o neustálé zohlednění zásad koncepce redukce a minimalizace osobních údajů.

1. Vysvětlení pojmů

„Osobní“ údaje jsou takové údaje, které obsahují konkrétní údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné osoby, mezi které spadají zejména jméno a adresa a rovněž členské jméno, heslo a IP adresa.
Pod pojmem „zjišťování“ údajů se rozumí pořízení údajů.
„Zpracování“ představuje ukládání, změnu, zprostředkování, zablokování a vymazání údajů.
Pod pojmem „využití“ se rozumí každé další použití, které nespadá pod pojem zpracování.

2. Získávání a zpracování údajů

a) Smluvní vztah
V rámci založení smluvního vztahu mezi společností ARBER a zákazníkem se zjišťují a zpracovávají údaje, které zákazník uvede.
b) Newsletter
Při přihlášení se k zasílání newsletteru je pro zpracování tohoto přihlášení bezpodmínečně nutné zjištění a zpracování e-mailové adresy. Uvedení dalších osobních údajů není pro přihlášení se k zasílání newsletteru nutné.

c) Zákaznický účet
V rámci zákaznického účtu se zjišťují a zpracovávají údaje zákazníka. Zejména se ukládají nákupní aktivity zákazníka, aby si je kdykoli mohl prohlédnout.

d) Cookies
Na této webové stránce se shromažďují a ukládají data k marketingovým a optimalizačním účelům. Z těchto dat se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. K tomu se používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče toho, kdo vyhledává danou stránku. Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Údaje, zjištěné tímto způsobem, se bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby nepoužívají k osobní identifikace návštěvníka této webové stránky a nespojují se s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Zjišťování a ukládání dat lze vůči společnosti ARBER kdykoli odmítnout s platností do budoucna.

e) Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky, vytvořené pomocí souboru cookie (včetně vaší IP adresy), se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Protože jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci IP adres, Google nejprve před přenesením zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google do USA přenáší plná IP adresa a tam se zkrátí. Z našeho pověření Google využívá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb, spojených s používáním webové stránky a internetu, naší společnosti. IP adresa, zprostředkovaná v rámci nástroje Google Analytics vaším prohlížečem, se nespojuje s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete rovněž zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížecího softwaru; upozorňujeme vás však na to, že nebudete v tomto případě moci využívat případně veškeré funkce této webové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit zaznamenávání dat, vytvořených pomocí souborů cookie a vztažených na vaše používání této webové stránky (vč. vaší IP adresy), na server společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tak, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy prohlížeče tools.google.com/dlpage/gaoptout
f) Facebook plugin „To se mi líbí“
Do této webové stránky je integrován Facebook plugin „To se mi líbí“. Poznáte jej podle modrého loga Facebooku a dodatku „To se mi líbí“ vedle něj. Tento plugin provozuje společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko, zastoupená správní radou ve složení Marc Andreesen, Jim Breyer, Donald Graham, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, a je přímo spojen se servery společnosti Facebook. Další předávání dat provozovateli webové stránky neprobíhá.
Tento plugin, jakmile jej uvidíte, zjišťuje, využívá a zprostředkovává – nezávisle na této webové stránce – data společnosti Facebook v rozsahu a za účelem, který se uveden ve směrnicích pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook na odkaze www.facebook.com/policy.php (mj. informaci, že a kdy jste navštívili tuto webovou stránku). Využijete-li aktivně tento plugin (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“), bude i tato informace zprostředkována společnosti Facebook a tam použita.
Způsob, rozsah a účel získaných dat závisí na tom, zda jste registrováni a/nebo přihlášeni k Facebooku. Přiřazení dat k vašemu Facebookovému účtu se však provede pouze, jste-li aktuálně přihlášeni k Facebooku. To znamená, že pokud chcete zabránit přiřazení ke svému Facebookovému profilu, měli byste se před návštěvou této webové stránky z Facebooku odhlásit. Facebook předává získaná data příp. i do třetích států, v souladu se směrnicemi na ochranu osobních údajů společnosti Facebook.
Nejčastější dotazy týkající se ochrany osobních údajů v rámci pluginu jsou srozumitelně vysvětleny na odkaze www.facebook.com/help.php.

3. Využívání a další předávání osobních údajů

a) Vlastní využití
Osobní údaje, které zákazník poskytne, se používají ke zpracování a splnění smlouvy a pro technickou administraci.

b) Zákaznický účet
Zákaznický účet slouží zákazníkovi k tomu, aby mohl řídit své nákupní aktivity, spravovat svůj zákaznický účet a svá osobní nastavení.

c) Další předávání osobních údajů
Osobní údaje se předávají nebo jinak zprostředkovávají třetím stranám jen v případě, je-li to nutné pro účely realizace smlouvy, pro účely vyúčtování nebo pokud k tomu zákazník dal předem svůj souhlas.  

d) Jiné další předávání
Další předávání údajů se jinak provádí pouze za zákonných podmínek ochrany osobních údajů nebo po vyzvání úřady, soudy a finančními úřadem nebo při uplatnění nároku třetí strany na základě možného porušení ochranných práv (autorské právo, právo na ochranu značky a další právo na ochranu duševního vlastnictví) vlastníkem ochranného práva.

4. Emailový newsletter
Zákazník bude dostávat newsletter prostřednictvím e-mailu pouze, pokud k jeho zasílání dal předem svůj výslovný souhlas. Ze zasílání newsletteru se lze kdykoli odhlásit pomocí odkazu, uvedeného na konci každého newsletteru.

5. Vymazání uložených údajů, informace, zablokování a odvolání, kontaktní osoba

a) Vymazání a zablokování údajů po ukončení smluvního vztahu
Po ukončení smluvního vztahu nebo ukončení jiného používání jsou osobní údaje zákazníka ihned vymazány, pokud již nejsou potřebné k další realizaci smlouvy. Místo vymazání může být použito zablokování údajů, porušuje-li jejich vymazání zákonné, statutární nebo smluvní lhůty o uchování údajů.

b) Odvolání souhlasu
Zákazník může svůj udělený souhlas ke zjišťování a zpracovávání osobních údajů kdykoli odvolat s platností do budoucnosti. K tomu postačí zaslat e-mail na adresu arber@hohenzollern.com. Dbejte laskavě v této souvislosti na pokyny k vymazání dle bodu 5 a).

c) Právo na informace, opravení, zablokování nebo vymazání
V souladu se spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů má zákazník právo na nezpoplatněnou informaci o uložených údajích, týkajících se jeho osoby, a rovněž příp. právo na opravení, zablokování nebo vymazání těchto údajů.
d) Kontaktní osoba
V případě dotazů týkajících se získávání, zpracovávání nebo využívání osobních údajů a rovněž v případě informací, oprav, zablokování nebo vymazání údajů je kontaktní osobou

Fürstlich Hohenzollernsche ARBER-BERGBAHN e.K.
Talstation Arber
94252 Bayerisch Eisenstein

Betriebsleiter: Thomas Liebl

Tel.:    +49 (0) 9925 9414-0
Fax: +49 (0) 99259414-40

E-mail:     arber@hohenzollern.com
Internet:    www.arber.de

6. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
Pokud by společnost ARBER změnila prohlášení o ochraně osobních údajů, bude tento fakt zveřejněn na domovské stránce a registrovaní zákazníci budou o této skutečnosti informováni e-mailem.

Stav: 25. 11. 2015