• Ceny Léto

     

* Karty hosta: S kartou hosta obdržíte slevu ve výši 0,50 € na každou dospělou osobu/na každou kartu hosta. Tato sleva neplatí na rodinné jízdenky a není možné ji kombinovat s jinou slevou (průkaz těžce postiženého atd.)

** Průkaz těžce postiženého: Při předložení platného průkazu těžce postiženého obdrží hosté slevu 2,00 € na jízdu nahoru a dolů nebo slevu vždy 1,50 € na jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů). Doprovázející osoba nemá jízdné zdarma. Cestující na invalidním vozíku obdrží jízdenku zdarma.

* Karty hosta: S kartou hosta obdržíte slevu ve výši 0,50 € na každou dospělou osobu/na každou kartu hosta. Tato sleva neplatí na rodinné jízdenky a není možné ji kombinovat s jinou slevou (průkaz těžce postiženého atd.)

** Průkaz těžce postiženého: Při předložení platného průkazu těžce postiženého obdrží hosté slevu 2,00 € na jízdu nahoru a dolů nebo slevu vždy 1,50 € na jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů). Doprovázející osoba nemá jízdné zdarma. Cestující na invalidním vozíku obdrží jízdenku zdarma.

Rodinné jízdenky

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

2 dospělí

1 dítě

24,00 € 24,00 € 31,00 €

2 dospělí

2 děti

26,00 € 26,00 € 35,00 €

Rodinné jízdenky

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

2 dospělí

1 dítě

24,00 € 24,00 € 31,00 €

2 dospělí

2 děti

26,00 € 26,00 € 35,00 €

Jednotlivé jízdy

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

Dospělí

10,00 € 10,00 € 13,00 €
 

Děti
(6–16 let)

 
8,00 € 8,00 € 9,50 €

Jednotlivé jízdy

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

Dospělí

10,00 € 10,00 € 13,00 €
 

Děti
(6–16 let)

 
8,00 € 8,00 € 9,50 €

Skupinové jízdy (od 20 osob)

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

Dospělí

8,50 € 8,50 € 11,00 €
Děti
(6–16 let)
7,00 € 7,00 € 8,00 €

Skupinové jízdy (od 20 osob)

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

Dospělí

8,50 € 8,50 € 11,00 €
Děti
(6–16 let)
7,00 € 7,00 € 8,00 €

Slevy a další náklady:

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

Karta hosta*

   

- 0,50 €

Průkaz těžce postiženého**

- 1,50 € - 1,50 € - 2,00 €
       

Psi a zavazadla

    2,00 - 4,00 €

Slevy a další náklady:

 

Jízda nahoru

Jízda dolů

Jízda nahoru a dolů

Karta hosta*

   

- 0,50 €

Průkaz těžce postiženého**

- 1,50 € - 1,50 € - 2,00 €
       

Psi a zavazadla

    2,00 - 4,00 €